Privaatsuspoliitka ja andmetöötlus

Vastutav andmetöötleja

Victoria-art OÜ
Reg: 14311726
Lehtri 4, 11625 Tallinn

Üldine

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Me ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Mõisted

 • Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

 • Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

 • Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

 • “Küpsis” (cookie) on tekstifail, mille veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebisaiti. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, et Sa ei peaks seda lehte uuesti külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.
Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?
 • Veebisaidi platvormi ehk WordPressi CMSi poolt salvestatavad andmed.
 • Veebisaidi sirvimise statistika tööriistade Google Analytics ja Facebook Pixel abil.
 • Online vestluse (live chat) rakendusega seotud andmed ja vestluste sisud.
 • Veebisaidil täidetud päringuvormide sisu (sh hinnapäringu ja tagasiside vormid ning uudiskirjaga liitumise vorm).

Küpsised

Kasutame küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):
 • Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks.
 • Sinu eelistuste talletamiseks (nt keel, värvide kontrastid või kirja suurus).
 • Talletamiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel veebisaidil.
 • Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.
Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebisaidi põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.
Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.
Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata isiku tuvastamiseks. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on teenuste pakkumiseks vajalik.

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.
Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on sul õigus nõuda sinu kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid sinu kohta käivate isikuandmete töötlemisele.
Kui leiad, et sinu privaatsust on kuritarvitatud, siis palume meiega ühendust võtta. Sul on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub sinu alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus ning edastada see vk@victoria-art.eu. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

© 2022 victoria-art.eu

Antud lehekülg kasutab parema funktsionaalsuse ja efektiivsema töö tagamiseks küpsiseid. Jätkates victoria-art.eu kodulehe kasutamist, nõustute küpsistega vastavalt küpsiste kasutuspoliitikale.